Greetje en Jaap Majoor hebben samen een twee jarig project gemaakt, over de route die de vluchtelingen afleggen, om het fort Europa te bereiken. Van dit project heeft Jaap een 5 minuten videofilm ‘Op weg’ gemaakt. Van dit project zijn er foto’s en tekeningen, tijdens de atelierroute is dit alles te zien.

Het werk: Bij aankomst in de haven liggen de boten schots en scheef verspreid in het water en op het land. Drie puinzakken, ondersteboven, opgehangen aan 4 meter hoge stammen. De eerste puinzak: buitenkant, de zee verbeeld en binnenin koppen van de vluchtelingen. De tweede puinzak: buitenkant, het fort Europa en ook de koppen van de vluchtenlingen. De derde puinzak: de grenzen van Europa met het vele prikkeldraad, ook hierin de koppen van vluchtelingen. Dan wacht het tentenkamp…